25 grudnia 2014 r. zmiana przepisów konsumenckich!

Dnia 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z istniejącymi w całej Unii Europejskiej.

Wiele zmian czeka nas przede wszystkim w zakresie dokonywania zakupów przez internet, które to stanowią istotną część konsumenckiej rzeczywistości. Warto poznać zasady obowiązujące w tej materii, bowiem znacznie różnią się one od tych, które obowiązują nas w tradycyjnym sklepie.

Wspomniana ustawa nakłada na przedsiębiorców handlujących „w sieci” szereg obowiązków informacyjnych względem konsumenta, których nieprzestrzeganie może skutkować nawet uznaniem umowy za niezawartą!

Ponadto istotne znaczenie dla konsumenta ma nałożenie na przedsiębiorcę będącego sprzedawcą obowiązku uzyskania zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione w umowie wynagrodzenie. Zgoda ta musi być wyraźna i nie może wynikać z zastosowania opcji domyślnej - w przeciwnym razie konsument będzie uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Niezwykle doniosłe znaczenie dla konsumenta mają regulacje dotyczące odpowiedzialności za przesyłkę. Jeśli bowiem konsument wybierze jeden ze sposobów dostawy towaru oferowany przez sprzedawcę to sprzedawca - i to aż do momentu doręczenia przesyłki konsumentowi – będzie ponosił odpowiedzialność za przesyłkę.

Od 25 grudnia 2014 r. wydłużony zostanie termin do zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego przez konsumenta przez internet. Kupujący będzie miał 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy.

Nowe przepisy oznaczają obowiązki nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla konsumentów, wprowadzając m. in. odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości towaru.

Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ksenia Cieszyńska
radca prawny

© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego Ksenia Cieszyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: rozwojowi.com