Nowe formularze do KRS

Od dnia 1 grudnia 2014 r. nowe formularze do Krajowego Rejestru Sądowego – max. 10 pozycji PKD podlegających ujawnieniu w rejestrze!

Od dnia 1 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawowym jej celem jest usprawnienie procedur rejestracyjnych dla spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Skutkiem nowych rozwiązań ma być zapewnienie szybszego faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności przez te podmioty.

Zgodnie z nowymi zasadami, aby uzyskać wpis w KRS wystarczy złożyć w sądzie stosowny formularz KRS, a NIP i REGON będzie automatycznie nadawany i ujawniany w rejestrze.

Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy wpis w KRS informacji dotyczących prowadzonej działalności ma dostarczać innym wiedzy o tym, jaką faktycznie dany podmiot prowadzi działalność. Przyjęto zatem zasadę, iż liczba pozycji PKD została zmniejszona do maksymalnie dziesięciu, w tym należy podać jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Ponadto ustawodawca zobowiązał podmioty już wpisane w KRS do dostosowania ujawnionej w KRS informacji o przedmiocie ich działalności do nowo obowiązujących przepisów – należy to uczynić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, jednak nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ksenia Cieszyńska
radca prawny

© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego Ksenia Cieszyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: rozwojowi.com